top of page

2015 - 2018

สตูดิโอ และร้านเล็กๆ
Small Studio and Store

หลังจากที่เรียนจบแล้ว และพบว่าการเย็บสมุดคืออาชีพที่ตัวเองอยากยึดถือ จึงเริ่มขยับขยายจากหอพัก มาเป็นร้านเล็กๆที่มีพื้นที่ทำงานข้างในนั้นด้วย เป็นช่วงที่จริงจังกับการพัฒนาด้านการเย็บขึ้นมาก สนใจการสร้างลวดลายต่างๆ และด้วยการมีหน้าร้าน จึงต้องผลิตในปริมาณที่มากขึ้น ในการผลิตแต่ละครั้งก็ขยับจาก เล่มต่อเล่ม เป็นการคิดและทำเป็นชุด ชุดละห้าถึงสิบเล่ม ให้น้ำหนักทั้งงานเย็บและงานปกไปพร้อมๆกัน 

bottom of page