top of page

Binding Pattern

เย็บลายยาว
Long Stitch Binding

เป็นลายเย็บบนระบบสันที่เรียบง่ายที่สุด มีพื้นฐานมาจากการเนาผ้า แต่สามารถสร้างความหลากหลายได้ด้วยการออกแบบระยะ และแนวการเว้นวรรค

เย็บลายไขว้
Cross Stitch Binding

ลายไขว้เป็นลายที่สร้างความสวยงามได้ ด้วยการเย็บที่ไม่ซับซ้อน โดยสามารถสร้างลวดลายด้วยการเย็บในแนวทะแยง หรือไขว้กัน 

เย็บลายโซ่
Link Stitch Binding

การเย็บลายโซ่ ถือว่ามีความซับซ้อนค่อนข้างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างลวดลายที่มีความละเอียดได้มากเช่นกัน เป็นการเดินเส้นคล้องรูปทรงคล้ายโซ่ แต่ใช้วิธีการสร้างสรรลายจากทั้งแบบเส้นตรงและเส้นไขว้พื้นฐานเช่นกัน

bottom of page