top of page

INSIDE INSPIRATION

การเดินทางของเรา
Our Journey


สิ่งที่ทำให้สมุดดิบดี มีชีวิต และไม่เคยหยุดนึง เป็นเพราะว่า เราเป็นทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค รูปแบบของสมุดในหลายๆครั้งเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาจากเล่มก่อน

สมุดเล่มแรกของดิบดี คือสมุดเดินทาง


ที่ในระหว่างการเดินทางนั่น เรามักจะเก็บ แปะ ฉีก ปะ จากสิ่งของต่างๆที่เราได้พบเจอเพื่อเก็บบันทึกเรื่องราวให้ได้มากกว่าตัวอักษร นำมาซึ่งการแทรกกระดาษหลากหลายชนิด หรือแม้กระทั้งการใส่ซองจดหมายในสมุดเล่มต่อๆมาด้วย

bottom of page